Η επόμενη ημέρα

Αντιμετώπιση της ενήλικης ζωής χωρίς προστασίαΟι νέοι που αποχωρούν από προστατευμένα περιβάλλονταΟι νέοι που ενηλικιώνονται

“Το Πρόγραμμα «Η Επόμενη Ημέρα» (DAF Project) επιδιώκει να αναπτύξει ένα μοντέλο κατάρτισης που θα απευθύνεται σε νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδρύματα ή δομές προστασίας ανηλίκων στο πλαίσιο του Συστήματος Προστασίας Παιδιών και Εφήβων. Ο στόχος αυτού του μοντέλου κατάρτισης είναι να προωθήσει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων για να ευνοήσει τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση και να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με την ενηλικίωση οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα νέο σημαντικό βήμα στην ζωή τους, αυτό της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πρόσβαση στον κόσμο της απασχόλησης φέρνει νέες ευθύνες στους νέους και ταυτόχρονα τους παρέχει οικονομική αυτονομία για να αναπτύξουν την ζωής τους.
Ενώ η είσοδος στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη για όλους, ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων και είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και ακόμη και μια δύσκολη αποστολή για τους νέους που ζουν σε ιδρύματα και δομές προστασίας. Αυτά τα παιδιά, όταν ενηλικιώνονται αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα ιδρύματα και τις δομές προστασίας, σε αντίθεση με τους νέους που συνεχίζουν να ζουν ακόμα με την οικογένειά τους και να έχουν την προστασία τους. Και ακόμα πιο περίπλοκη είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας για τους νέους και ασυνόδευτους μετανάστες που βρίσκονται υπό προστασία σε ιδρύματα και δομές, οι οποίοι όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών, αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην ένταξή τους, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση.

Το έργο στοχεύει άμεσα σε υπηρεσίες και ιδρύματα προστασίας ανηλίκων , εργαζόμενους με νέους και κρατικούς φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα με νέους με λιγότερες ευκαιρίες και κινδυνεύουν να αποκλειστούν – είτε λόγω μεταναστευτικής καταγωγής ή άλλους λόγους – που προσεγγίζουν την ενηλικίωση σε υπηρεσίες και δομές προστασίας.

Κατά το 2021 και το 2022, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν:

  • Ένας οδηγός αναφοράς για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων υπό προστασία :  ο οδηγός θα περιλαμβάνει  την τρέχουσα κατάσταση στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και τον ορισμό των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προώθηση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
  • Πρόγραμμα κατάρτισης και πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε εργασιακούς χώρους – επικυρωμένο μέσω πιλοτικού τεστ κατάρτισης – για την προώθηση της μετάβασης στην ενήλικη ζωή των νέων που  βρίσκονται υπό προστασία  (με ιδιαίτερη εμβάθυνση  ειδικά σε ανήλικους μετανάστες).
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και πρακτικών εργαστηρίων σε χώρους εργασίας με στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Θα εκπονηθεί τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εργαστηρίων θεωρητικής-πρακτικής (πιλοτικά μαθήματα) στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες για την επικύρωση του προγράμματος κατάρτισης και του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Μέσω της ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του έργου, θα ενισχυθεί  η απασχόληση των νέων  με τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των επαγγελματιών των ιδρυμάτων /φορέων υποστήριξης ανηλίκων (π.χ. διευθυντές, εκπαιδευτικοί, φροντιστές ), κοινωνικές, εκπαιδευτικές οργανώσεις και τη Δημόσια Διοίκηση που συμμετέχουν στη φροντίδα ανηλίκων σε ιδρύματα και δομές προστασίας.