Εταίροι του έργου

Οι εταίροι του έργου : δύο ΜΚΟ από την Ισπανία  , η  Health and Community Foundation (FSC), ως επικεφαλής εταίρος, και η  Lagunduz Association (LAGUNDUZ), δύο οργανώσεις που συνεργάζονται σε διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της φροντίδας των νέων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού με προσφορά  κοινωνικής εργασίας ; μία οργάνωση από την Ιταλία, Mondo Nuovo A.P.S. (MONDO), με εκτενή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης  προστασίας για παιδιών, εφήβων  και των οικογενειών  τους  και ο φορέας  Κοινωνική Ενδυνάμωση (SEHUB) από την  Ελλάδα, μια κοινωνική οργάνωση με διεπιστημονική εμπειρία στον τομέα της νεολαίας και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού , Social Empowerment Hub (SEHUB)

Gustavo Muñoz León
Sergio Castelló Pérez

Ali Bei 25, 08010
Barcelona
SPAIN
fsyc@fsyc.org

Francesco Roscia Ieluzzi
Giulia Mucelli

Viale dell’Artigianato snc,71036
Lucera (Fg)
ITALY
mondonuovo@mondo-nuovo.org

Alfonso Nicholls Gallego
Daniel Urbina Sacristán

Villa de Plentzia, 2, Bajo
Las Arenas (Getxo), Bizkaia
SPAIN
getxo@lagunduz.com

Athanasia Defingou
Margarita Defingou

Roma 5, 10673
Atenas
GREECE
koinend@gmail.com